စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုးဖြန့်​ဝေမှု

စစ်ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ပုံမှန် ဝင်​​ွေ မရှိ​သော အ​​​ြေခံလူတန်းစားများ အား  စား​သောက်ကုန် ၅မျိုးဖြန့်​ဝေမှု

Exit mobile version