၁၁-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့ ထား၀ယ်မြို့​ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိအ​ခြေခံလူတန်းစားများအား ဆန် ၁ မျိုး ​ထောက်ပံ့​မှု

၁၁-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့ ထား၀ယ်မြို့​ပေါ် ရပ်ကွက်များရှိအ​ခြေခံလူတန်းစားများအား
ဆန် ၁ မျိုး ​ထောက်ပံ့​မှု

Exit mobile version