တောင်ဒဂုံမြို့နယ်(၇၀)ရပ်ကွက်ရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား အခြေခံစားသောက် ကုန်(၅)မျိုး ထောက်ပံခြင်း

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်(၇၀)ရပ်ကွက်ရှိ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များနှင့်အတူအခြေခံစားသောက် ကုန်(၅)မျိုးအား ၁၁-၄-၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ထောက်ပံပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version