မိုင်းယန်းမြို့နယ် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး ဖြန့်​ဝေမှု

မိုင်းယန်းမြို့နယ်

ပါနွန်းရပ်ကွက် – ၄ စု
မိုင်းပိန်းရပ်ကွက် – ၂ စု
ကျိုင်းဟင်ရပ်ကွက် – ၁၆ စု
ဝိန်းလိတ်ရပ်ကွက် – ၂ စု
ပါမိုင်ရပ်ကွက် – ၁၀စု
စုစုပေါင်း ၅ ရပ်ကွက်၊ ၃၄ စုအား ၁၁-၄-၂၀၂၀ရက်​နေ့  ၁၁၀၀ ချိန်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် စား​သောက်ကုန် ၅မျိုး လိုက်လံပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်။

Exit mobile version