မင်းတပ်ခရိုင်အတွင်းရှိမင်းတပ် ၊ ကန်ပက်လက် ၊ မတူပီမြို့နယ်များမှ Covid-19 ​​ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ ကုသ​ရေးလုပ်ငန်း ​ဆောင်ရွက်မှု 

ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်အတွင်းရှိမင်းတပ် ၊ ကန်ပက်လက် ၊ မတူပီမြို့နယ်များမှ Covid-19 ​​ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ ကုသ​ရေးလုပ်ငန်း
​ဆောင်ရွက်မှု

 

Exit mobile version