မင်းတပ်မြို့​ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်များတွင် ပုံမှန်၀င်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အ​ခြေခံစားကုန် ၅မျိုး​ထောက်ပံ့​ပေးအပ်မှု

ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့​ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်များတွင် ပုံမှန်၀င်​ငွေမရှိ​သော အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက် အ​ခြေခံစားကုန် ၅မျိုး​ထောက်ပံ့​ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

Exit mobile version