ဂန့်ဂေါခရိုင်

 • ဂန့်ဂေါခရိုင်

  မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ‌ထီးလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ထီးလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၄.၂၉၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၅ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၇၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၃၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၆၀၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၅၈၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၇၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

  Read More »
 • ဂန့်ဂေါခရိုင်

  မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ‌ဆောမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၆၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၇.၀၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၇.၆၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၇၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၅၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၄၃၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

  Read More »
 • ဂန့်ဂေါခရိုင်

  မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၁၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၅၀.၁၃၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၅၁.၂၈၆ ရာသီဥတု မုတ်သုန်ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၆.၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၇၆၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၉၃၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၀ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၀၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၅၅၀၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ်…

  Read More »
Back to top button