မတူပီခရိုင်

  • မတူပီခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီခရိုင်၊မတူပီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ မတူပီမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၈၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉.၅၈ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၁၆.၈၁ ရာသီဥတု အပူလျော့ပိုင်းမုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၈၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၉၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၀၉ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၆၁၀ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၄၃၃ ဆည်မြောင်းတာတမံ…

    Read More »
Back to top button