မိုင်းဆတ်ခရိုင်

 • မိုင်းဆတ်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းတုံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၁.၄၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၀၀.၈၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၂၂.၂၉ ရာသီဥတု စိုစွတ်၍အေးမြသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၇၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ လားဟူ၊ အာခါ၊ ဝ၊ ပအို့၊ ကိုးကန့်၊ လီရှော၊ ပလောင်၊ ကယန်း၊ လီဆူ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၄၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၄၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၆ ကျေးရွာအရေအတွက်…

  Read More »
 • မိုင်းဆတ်ခရိုင်

  ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင် ၊မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁၄.၃၅ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၈၉၆.၃၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၉၁၀.၆၉ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဝ၊ ကိုးကန့်၊ ပလောင်၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ဗမာ၊ ကယန်း၊ အာခါ၊ လားဟူ၊ လီဆူး၊ အင်းသား၊ လီရှော၊ မြောင်ဇီး၊ မုန်းမန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၅၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၂၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက်…

  Read More »
Back to top button