မိုးညှင်းခရိုင်

 • မိုးညှင်းခရိုင်

  ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊မိုးညှင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

            ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၄ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၉၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၇၄.၇၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၇၈.၅၁ ရာသီဥတု ပူနွေးစွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈.၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအိုင်း၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ပလောင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၈၀၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၀၆၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၂၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ်…

  Read More »
 • မိုးညှင်းခရိုင်

  ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊မိုးကောင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၇၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၀၉.၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၁၃.၉၆ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၈၆၆၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၉၅၇၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၇၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၆၇၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ်…

  Read More »
 • မိုးညှင်းခရိုင်

  ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ဖားကန့်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၃၆.၉၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၃၈.၈၇ ရာသီဥတု အေးမြသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၃၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၀၉၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၅၂၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၅၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၆၈၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၃၇၃…

  Read More »
Back to top button