မြင်းခြံခရိုင်

 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၄၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၆၉.၈၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၇၄.၂၈၇ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၇၆၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၉၉၃၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၃…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၈၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၈၀.၃၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၈၁.၂၀ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၃°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၇၈၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၈၄၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၈…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ တောင်သာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၄.၄၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၇.၂၁ ရာသီဥတု မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၁၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၀၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

  Read More »
 • မြင်းခြံခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ငါန်းဇွန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၅.၅၇၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၅၅.၉၉၁ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ဗမာ၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၈၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၅၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၃၁၃…

  Read More »
Back to top button