ရမည်းသင်းခရိုင်

 • ရမည်းသင်းခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၈၁၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၅.၁၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃၆.၉၁၅ ရာသီဥတု သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၀၁.၄၈°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၄၇.၁၂°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၆၀၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၈၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၃ ကျေးရွာအရေအတွက်…

  Read More »
 • ရမည်းသင်းခရိုင်

  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင် ၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၃၇.၆၇၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၃၈.၄၅ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၆၀၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၈၇၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်…

  Read More »
Back to top button