မိမိတို့တတ်ကျွမ်းသည့် ဆေးပညာရပ်များကို လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် ကောင်းမွန်စွာအသုံးချပြီး နိုင်ငံတော်နှင့်တပ်မတော်အတွက် “သမားဇာနည် အောင်စစ်သည်များ ဖြစ်အောင်ကြိုးစား”

doctor

(၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ)

Exit mobile version