ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေကြရမည့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ခရီးစဉ်

eternal peace
Exit mobile version