အခြား/ဌာနဆိုင်ရာ

“အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာနက ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသော လုပ်ငန်း စဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ တိုင်း ဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ် ရေးမှူး များ နှင့် အစည်း အဝေး ကျင်းပ ပြုလုပ်”

“အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီး ဌာနက ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များနှင့် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်”

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်း အဝေးခန်းမ၌ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် Video Conferencing ဖြင့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍‌ တည်ဆဲ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို ပြည်သူလူထု ကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိနိုင်ရေးအတွက် အသိပညာ မျှဝေခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ပြင်ဆင်ပြီး နည်းဥပဒေပါ အချက်များကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို သင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်၍ လုပ်ငန်းများ‌ ဆောင်ရွက် ရာတွင် နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ကြီးကြပ်သွားရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များထံ တင်ပြဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ဥပဒေပါ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးအရ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းသဘော တူညီချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းမပြုဘဲ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာခြင်း ရှိ/ မရှိကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (၁၇.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသော နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်ကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှာကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုံစံ (၆၆/၆) မရှိသော အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများ၊ စာရင်းပေးထားသည့် အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်မှ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များအပါအဝင် အခြားမမျှော်မှန်းနိုင်သော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ရွေးချယ်ပွဲသို့ မလာရောက် နိုင်ပါက ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တုံ့ပြန်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စုများကို ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ် များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအလိုက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြည်သူကိုဗဟိုပြုသော ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များကို ထောက်ကူပေးကြရန်၊ ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အချို့တွင် သင့်လျော်သည့် ရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစား(၁)ခုအထိ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ရာ ဆက်လက်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ပင်မ လုပ်ငန်း တာဝန်များကိုလည်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် ကြရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။

Show More

Related Articles

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။

သင့် email လိပ်စာကို ဖော်ပြမည် မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်သော ကွက်လပ်များကို * ဖြင့်မှတ်သားထားသည်

Back to top button
Close
Close