ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရာထူး (၁၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Announcement

download-form

လျှောက်လွှာပုံစံအား  Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Exit mobile version