၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် စည်းကမ်းချက်များနှင့်Profile အောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

IMG_20201117_0001
Exit mobile version