ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းနှင့် ပရိဘောဂများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရာတွင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း

Tender
Exit mobile version