ကောလင်းမြို့နယ်

  • ကောလင်းခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ကောလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ကောလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၂၉.၁၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၃၀.၁၉ ရာသီဥတု သမနွေးရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (106°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(90°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ကဒူး၊ ကနန်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၄၄၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၄၅၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၈ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၀၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၀၂၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၁၁၀…

    Read More »
Back to top button