ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

  • ကော့ကရိတ်ခရိုင်

    ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                              ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကရင်ပြည်နယ်၊ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ကော့ကရိတ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၀.၉၂၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၈.၆၈၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၃၉°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၅°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ်၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၂၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၉၄၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၆၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

    Read More »
Back to top button