ကော့သောင်းမြို့နယ်

  • ကော့သောင်းခရိုင်

    တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းခရိုင်၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းခရိုင်၊ ကော့သောင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၃၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၃၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၄၁.၃၉ ရာသီဥတု သင့်တင့်မျှတပြီး ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၉၅.၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် (၇၀.၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ဆလုံ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၅၂၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၄၂၈၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၄၂၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button