ကျိုက်လတ်မြို့နယ်

  • ဖျာပုံခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင် ၊ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၂၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၇၃.၀၉၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၇၄.၃၁၂ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၁၃၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၃၀၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၂၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၈၂၇၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ)…

    Read More »
Back to top button