ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

  • တောင်ငူခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၁၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၈၀.၂၉၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၈၁.၄၁၃ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၂၂၇၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၂၃၂၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၃၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လကုန်အထိ) ၁၉၁၀၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  ( ၂၀၁၉ ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button