ကျောက်ဆည်မြို့နယ်

  • ကျောက်ဆည်ခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင် ၊ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

              တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၂၉၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၂၃.၉၈၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၂၅.၂၈ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ) ၇၂၂၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ) ၇၆၅၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၈၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၂၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ်…

    Read More »
Back to top button