ကျောက်တော်မြို့နယ်

  • မြောက်ဦးခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင် ၊ကျောက်တော်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၈၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၇၁.၇၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၇၅.၅၅ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၇.၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၆၉၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၀၆၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၈၄ ကျေးလက်နေ…

    Read More »
Back to top button