ကျောက်ဖြူမြို့နယ်

  • ကျောက်ဖြူခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၂၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၇၅.၁၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၇၈.၃၅ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၅၃၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၈၉၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၅၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ…

    Read More »
Back to top button