ကျေးသီးမြို့နယ်

  • လွိုင်လင်ခရိုင်

    ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၀၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၃၈.၀၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၄၄၁.၀၉ ရာသီဥတု အေးသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၄.၂၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၉.၅၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့ဝ်၊ ဓနု၊ အင်းသား၊ လီဆူး၊ ပလောင်၊ လားဟူ၊ ယင်း၊ မြောင်ဇီး၊ မုန်းဝန်း၊ ဝလွယ်လ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၂ ကျေးရွာအရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button