ခန္တီးမြို့နယ်

  • ခန္တီးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ခန္တီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ခန္တီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၅.၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၅၉.၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၆၅.၄၅ ရာသီဥတု မိုးရွာသီတွင် မိုးများစွာရွာသွန်းလေ့ရှိပြီး ဆောင်းရာသီ တွင်အအေးဓါတ်များသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၀.၆°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ၊ လီဆူး၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၆၆၄ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၆၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၈၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၉၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

    Read More »
Back to top button