ဂွမြို့နယ်

  • သံတွဲခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင် ၊ဂွမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                                      ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲခရိုင်၊ ဂွမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂၂.၀၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၆၃.၀၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၈၅.၁၁ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၄.၇°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉.၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၆၂၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၇၉၂…

    Read More »
Back to top button