ငဖဲမြို့နယ်

  • မင်းဘူးခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင် ၊ငဖဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ ငဖဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၁၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၅.၉၁၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၆.၁၀၃ ရာသီဥတု အပူပိုင်းခြောက်သွေ့ရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၁၁၂°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆၂°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၀၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၁၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၇၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၈၂၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၂၃၈…

    Read More »
Back to top button