စစ်တွေမြို့နယ်

  • စစ်တွေခရိုင်

    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင် ၊စစ်တွေမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                            ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ စစ်တွေမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၃.၂၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈၉.၂၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၄.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၇၉၂ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၅၅၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၇ ကျေးရွာအရေအတွက်…

    Read More »
Back to top button