ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်

  • သရက်ခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင် ၊ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

          တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၀၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၉၁.၃၂၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၉၁.၃၄ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၅၉ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၅၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၃ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၄၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၆၃၂၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၇၆၆၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၀၂၅ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button