ဆောမြို့နယ်

  • ဂန့်ဂေါခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ‌ဆောမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၆၇ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၇.၀၀၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၈၇.၆၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၇၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၅၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၃ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၄၃၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button