တနင်္သာရီမြို့နယ်

  • မြိတ်ခရိုင်

    တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ တနင်္သာရီမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၄.၀၇၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၇၅.၉၇၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၃၈၀.၀၅ ရာသီဥတု သမမျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆.၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ တရုတ်၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၀၀၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၀၇၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၆၀၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၃၇၈ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button