တပ်ကုန်းမြို့နယ်

  • ဥတ္တရခရိုင်

    နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရခရိုင် ၊တပ်ကုန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၈၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၉၄.၀၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၉၅.၈၈ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၁.၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၁.၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၃၅၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၆၇၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၄၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၇၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၂၇၄၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button