တီးတိန်မြို့နယ်

  • ဖလမ်းခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊တီးတိန်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ တီးတိန်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၅၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၈.၁၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၉၄၉.၆၉ ရာသီဥတု စိုစွတ်အပူလျော့(သို့)သမပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၂၅.၅°C)၊အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၄.၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၂၁ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၃၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၃၁၄၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၂၈၀၂ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၀၁၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button