တောင်သာမြို့နယ်

  • မြင်းခြံခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် ၊ တောင်သာမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၄.၄၅ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၀၇.၂၁ ရာသီဥတု မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၁၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၀၅ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၆ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၄၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button