တွန်းဇံမြို့နယ်

  • ဖလမ်းခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊တွန်းဇံမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းခရိုင်၊ တွန်းဇံမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၉၅၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၅၈.၃၉၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၃၆၀.၃၅၆ ရာသီဥတု မုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၂.၂၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၅.၈၈°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၀၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၃၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၈၁၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၅၇၅ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၃၈ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button