ထီးချိုင့်မြို့နယ်

  • ကသာခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ထီးချိုင့်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၀၄၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၉၆.၄၂၂ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၉၇.၄၇ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောသမနွေးရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံး အပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၃°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၀၇၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၁၉၀ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၂၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၄၅၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၃၄၂၈ မြို့နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button