ထီးလင်းမြို့နယ်

  • ဂန့်ဂေါခရိုင်

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ‌ထီးလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ထီးလင်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၇၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၄.၂၉၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၁၅ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၂°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၇၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၁၃၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၁ ကျေးရွာအရေအတွက် ၉၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၆၀၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၅၈၆ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၇၉ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button