နတ်တလင်းမြို့နယ်

  • သာယာဝတီခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊နတ်တလင်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ နတ်တလင်း မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၂.၉၈ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၂၄.၉၆ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၅၂၇.၉၄ ရာသီဥတု ပူနွေးစွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၄°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရခိုင် မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၅၁၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၉၃၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၇၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၆၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၉၁၀၃ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၁၄၂၄ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၄၀၇၂ ကျေးလက်နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button