နန်းယွန်းမြို့နယ်

  • ခန္တီးခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊နန်းယွန်းမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ နန်းယွန်းမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃.၅၅၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၅၂.၁၆၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၅၅၅.၇၂ ရာသီဥတု နွေရာသီဟူ၍ သီးခြားမရှိဘဲ ဆောင်းရာသီနှင့် မိုးရာသီများသာရှိပါသည်။ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၄၀°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၃၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ နာဂ မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၉၈ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၀၈ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၉ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၀၇ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၈၀၂ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၇၉၆၃ မြို့နေလူဦးရေ…

    Read More »
Back to top button