ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

  • ကောလင်းခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၄၆ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၆၇.၇၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၂၆၈.၁၇ ရာသီဥတု မုတ်သုံရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၀.၇°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကဒူး မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၀၆ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၅၀၆ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၆၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၇၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၁၈၈၁ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၄၉၁ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button