ပန်းတနော်မြို့နယ်

  • မအူပင်ခရိုင်

    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင် ၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

      တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ ပန်းတနော်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၁.၃၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၇.၁၉ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၄၉၈.၅၂ ရာသီဥတု သမမျှတသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈.၄၂°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၃.၁၁°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၅၇၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၆၈၃ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၂ ကျေးရွာအရေအတွက် ၄၄၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၇၀၉၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button