ပလက်ဝမြို့နယ်

  • မင်းတပ်ခရိုင်

    ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်ခရိုင်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၂ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၇.၉၉ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆.၃၄၃ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၃၁၂၇.၀၄ ရာသီဥတု ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈.၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၁၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၄၄၇ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၇ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၉၅ ကျေးရွာအရေအတွက် ၃၈၈ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၇၉၅၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၈၁၉၇ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၁၇၉၂ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button