ပုလဲမြို့နယ်

  • ယင်းမာပင်ခရိုင်

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၂၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၈.၆၇ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၁၂.၇၉ ရာသီဥတု အပူပိုင်းရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၁၀၇°F)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၈၇.၈°F) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ချင်း၊ ဗမာ၊ ရှမ်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၉၁၁ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၁၀၅၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၉ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၈၉ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၂၇၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု  (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၂၅၀၀ မြို့နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၂၂၅ ကျေးလက်နေလူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၉၅၂၅ ဆည်မြောင်းတာတမံ စုစုပေါင်း…

    Read More »
Back to top button