ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်

  • မန္တလေးခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင် ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                      တိုင်းဒေသကြီး/ခရိုင်/မြို့နယ်အမည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၆၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၀.၉၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၂၃၁.၅၅ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၆.၉°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၂၉°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၂၈၃ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၂၈၇၄ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၅၈ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၄၀ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉…

    Read More »
Back to top button