ပဲခူးမြို့နယ်

  • ပဲခူးခရိုင်

    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

    တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ပဲခူးမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၃ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၆၂.၈၂ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၀၅၈.၈၄ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၁၂၁.၆၆ ရာသီဥတု ပူအိုက်စိုစွတ်သောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၉.၈°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁၆.၄°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ပအို့၊ ပလောင်၊ ဓနု၊ တောင်ရိုး၊ ကယန်း မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၃၈၅၆၅ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၄၃၆၇၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၄၀ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၆၆ ကျေးရွာအရေအတွက် ၂၁၁ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၆၆၇၁၅ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စု…

    Read More »
Back to top button