ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်

  • ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်

    မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

        တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၃၉.၅၃ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၂၄.၂၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၇၆၃.၇၄ ရာသီဥတု တစ်နှစ်ပတ်လုံးအေးမြသောရာသီဥတု၊ အမြင့်ဆုံး အပူချိန် (၃၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၁.၅°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ အခြား မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၃၉၇၇ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၂၅၉၉၉ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၂၁ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၃၇ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၆ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁8 ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ) ၁၆၂၀၄…

    Read More »
Back to top button