ဖရူဆိုမြို့နယ်

  • လွိုင်ကော်ခရိုင်

    ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်

                          ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်ခရိုင်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ် မြို့အရေအတွက် ၁ မြို့ဧရိယာ စတုရန်းမိုင် ၀.၉၀ ကျေးရွာအုပ်စု ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၂.၀၁ မြို့နယ်ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆၄၂.၉၁ ရာသီဥတု အပူအအေးမျှတသောရာသီဥတု၊အမြင့်ဆုံးအပူချိန်(၃၅°C)၊  အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်(၆°C) နေထိုင်သည့်လူမျိုး ကယား၊ ကရင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ အိန္ဒိယ(၁)ဦး မြို့နေ အိမ်ခြေ ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၂၀ မြို့နေ အိမ်ထောင်စု ( ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၈၅၂ ရပ်ကွက်အရေအတွက် ၅ ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက် ၁၄ ကျေးရွာအရေအတွက် ၁၁၄ ကျေးလက်နေ အိမ်ခြေ (၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ) ၅၁၉၅ ကျေးလက်နေ…

    Read More »
Back to top button